Creating the system of indicators for evaluation of economic benefits of social projects
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Zarządzania (Politechnika Białostocka)
Książka
Tytuł książki
International Scientific Conference Dedicated to 85th anniversary of Academician I.V. Prangishvili : Information and Computer Technologies, Modelling, Control : Proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-9941-20-575-0
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Creating the system of indicators for evaluation of economic benefits of social projects
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
421-427
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Information and Computer Technologies, Modelling, Control : International Scientific Conference Dedicated to 85th anniversary of Academician I.V. Prangishvili, Tbilisi, 3-5.11.2015 r.
Początek konferencji
2015-11-03
Koniec konferencji
2015-11-05
Lokalizacja konferencji
Tbilisi
Kraj konferencji
GE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
000036294