Analiza różnic pomiędzy modelami danych BDOT10k a TBD
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji i Kartografii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
321-334
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
16.05
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
baza danych topograficznych, TBD, BDOT10k, model danych przestrzennych, topografia, geoinformatyka
en
topographical database, TBD, BDOT10k, model of spatial data, topography, geoinformatics
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cyfrowy zasób danych topograficznych w formie bazy danych przestrzennych tworzony jest w Polsce od 15 lat. W tym okresie poza pierwszymi danymi o charakterze testowym opracowane i udostępnione zostały dwie wersje bazy danych: Baza Danych Topograficznych (TBD) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Obecnie w krajowym zasobie geodezyjno-kartograficznym są dostępne dane topograficzne dla całego terytorium Polski. Są one coraz powszechniej wykorzystywane. Niektórzy użytkownicy przyzwyczaili się do korzystania z danych zapisanych zgodnie z modelem TBD, inni natomiast zgodnie z modelem BDOT10k. Wiedza na temat różnic miedzy tymi modelami nie jest jednak powszechna. W artykule omówiono wyniki analizy różnic pomiędzy modelem pojęciowym TBD i BDOT10k oraz zostały zasygnalizowane konsekwencje wprowadzonych zmian.
Język
en
Treść
Digital topographic data as spatial databases are gathered in Poland for 15 years. During this period (except the first test dataset) have been developed and made available two versions of the database: Topographic Database (TBD) and Database of Topographical Objects (BDOT10k). Currently, in the national geodetic and cartographic resource are available topographic data for the entire Poland. They are increasingly being used by many users. Some of them have become accustomed to the use of data recorded in accordance with the model TBD, while others with the BDOT10k model. A knowledge of the differences between these models is not well known. The article discusses the results of analysis of the differences between the TBD and BDOT10k conceptual model and pointed to the consequences of the changes.
Inne
System-identifier
WUT918086a63d744fbd8da15ed0600c533e