2.7 μm emission in heavy metal oxide glasses doped with erbium ions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Białostocka)
Książka
Tytuł książki
Optical Fibers and Their Applications 2015
Data publikacji
2015
ISBN
9781510600577
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
2.7 μm emission in heavy metal oxide glasses doped with erbium ions
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-18
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.28
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Światłowody i ich zastosowania : TAL 2015 : VI Szkoła : XVI Konferencja, 22-25.09.2015 r.
Początek konferencji
2015-09-22
Koniec konferencji
2015-09-25
Lokalizacja konferencji
Lublin-Nałęczów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
000036495
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych