Niezachowanie względnego parytetu siły nabywczej w wybranych krajach członkowskich strefy euro w latach 1999-2015
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ISSN
1899-3192
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
439
Strony od-do
219-229
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
de6e5dd2-6535-4b5a-a277-1d780c855797