Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014.
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Gospodarki Światowej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
386
Numer tomu
Seria wydawnicza
Polska: Raport o Konkurencyjności
Numer w serii wydawniczej
2015
Numer wydania
Monografia naukowa - wydanie pierwsze
Wydawca
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
978-83-7378-983-8
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
19,3
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Monografia została wyróżniona Nagrodą Rektora SGH w roku 2016. Monografia jest jubileuszową, 30 edycją cyklu i stanowi kontynuację badań porównawczych na temat głównych tendencji rozwoju polskiej gospodarki prowadzonych w Instytucie Gospodarki Światowej we współpracy z ośrodkami międzynarodowymi. Praca koncentruje się na ocenie zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie globalnego kryzysu ekonomiczno-finansowego oraz w okresie pokryzysowym tj. w latach 2007-2014, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Pozycja konkurencyjna i innowacyjna została oceniona w zestawieniu z pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym z krajami, które po okresie transformacji systemowej w latach 90. XX wieku stały się częścią ugrupowania integracyjnego w wyniku rozszerzenia UE w latach 2004, 2007 i 2013. Monografia nie ogranicza się wyłącznie do analizy aktualnych trendów, ale przyświeca jej przesłanie stymulowania dyskusji naukowej na temat zagadnień konkurencyjności w aspekcie teoretycznym i praktycznym, w odniesieniu do polskiej gospodarki. Monografia dostarcza wiedzy na temat czynników konkurencyjności gospodarek oraz roli nowych form innowacji, takich jak innowacje sektora publicznego, innowacje społeczne, innowacje otwarte, czy ekoinowacje w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Ważne jest także znaczenie monografii dla praktyki gospodarczej. Uzupełnieniem wątków teoretycznych wskazujących na wzajemne sprzężenia między innowacyjnością a konkurencyjnością są rekomendacje dotyczące sposobów poprawy zdolności konkurencyjnej Polski, które mogą być wykorzystane przez polityków gospodarczych.
Inne
System-identifier
aa3eb83d-dc54-495d-905d-7a4309de67c8