Inne, wybrane podmioty administracji publicznej w ochronie zdrowia [Dokument elektroniczny]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Książka
Tytuł książki
Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu. Cz. 2 : zagadnienia prawne w naukach o zdrowiu. T. 2 [Dokument elektroniczny]
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-64287-14-5
Wydawca
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Inne, wybrane podmioty administracji publicznej w ochronie zdrowia [Dokument elektroniczny]
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
41-88
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2.0
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000081956