Business motivations to expand the global environmental market (GEM) and environmentally friendly practices
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Zarządzania i Finansów (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings. International Conference Transition to a New Society
Data publikacji
2014
ISBN
978-86-7215-340-8
Wydawca
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Business motivations to expand the global environmental market (GEM) and environmentally friendly practices
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
311-321
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Proceedings. International Conference Transition to a New Society
Początek konferencji
2014-03-20
Koniec konferencji
2014-03-22
Lokalizacja konferencji
Podgorica
Kraj konferencji
ME
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
2cd77217-8c3a-41ba-bbd8-f417fbb2e946