Symulacje numeryczne i wstępne badania eksperymentalne modeli układów ochronnych narażonych na wybuch ładunków o masie 2-6 kg TNT w warunkach określonych dokumentem NATO AEP-55
PBN-AR
Instytucja
Oddział IPO w Krupskim Młynie (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
1432-1444
Numer tomu
5
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca zawiera opis modeli numerycznych zjawisk towarzyszących wybuchom równoważnym 2-6 kg TNT w układzie otwartym - powietrzu oraz pod przegrodą symulującą układ ochronny pojazdu, uwzględniających warunki prowadzenia badań zgodnych z wymaganiami dokumentu NATO AEP-55. Modele numeryczne zwalidowano eksperymentalnie wykonując badania dla 0,5 kg, 1,0 kg, 2kg TNT. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i przebiegi istotnych parametrów towarzyszących wybuchom. Zweryfikowany doświadczalnie model numeryczny układu z płaską stalową przegrodą, umożliwia zbudowanie modelu przestrzennego układu ochronnego, co znacznie ograniczy ilość eksperymentów poligonowych dla projektowanych rozwiązań aplikacyjnych.
Cechy publikacji
Transport
Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:605760