Selected dynamic properties of adaptive proportional observer of induction motor state variables
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
2016 13TH SELECTED ISSUES OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-5090-1015-8
Wydawca
IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Selected dynamic properties of adaptive proportional observer of induction motor state variables
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
7-28
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WZEE
Nazwa konferencji
2016 13TH SELECTED ISSUES OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS
Początek konferencji
2016-05-04
Koniec konferencji
2016-05-08
Lokalizacja konferencji
Rzeszów, POLAND
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
This paper presents problems related to the design and the stability of adaptive proportional observer which is used for estimation of magnetic flux and motor speed in sensorless control systems of induction motor. The gain matrix of the observer was chosen by genetic algorithm and alternatively by pole placement method. It has been shown that adaptive proportional observer is stable if the motor runs at slip larger than the boundary slip determined for the observer. Moreover, it has been shown that using the optimization method it is possible to achieve better dynamic properties of the observer.
Inne
System-identifier
PX-58cbad43d5de5ba5a7ed5f87