Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.
Data publikacji
2013
ISBN
9788393475827
Wydawca
Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
401-412
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule zaprezentowano wyniki analiz awarii sieci wodociągowej Lublina w latach 2008-2010. Na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo danych zostały określone liczba i lokalizacja awarii, w zależności od rodzaju przewodów, ich materiału i wieku. W dalszej kolejności przeprowadzono analizę rodzajową awarii. Podjęto również próbę określenia przyczyn uszkodzeń. W końcowej fazie analizy uszkodzeń określono wartość współczynnika intensywności uszkodzeń. Na podstawie analizy badany obiekt określono jako średni, pod względem awaryjności w warunkach polskich.
Język
EN
Treść
The paper presents the results of failure analysis of Lublin water network in 2008-2010 year. Basing on data received from local water company authors have elaborated the number and localization of failures, in dependence on type, material and age of conduits. Next the analysis of type of failures and attempt of failure reasons have been done. In the final part of analysis the failure intensity coefficient has been estimated. Basing on realized analysis the authors have classified the investigated network in medium category of failures in Polish conditions.
Inne
System-identifier
5889