Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.
Data publikacji
2013
ISBN
9788393475827
Wydawca
Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
389-400
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono badania wybranych właściwości mechanicznych rury PVC-U o średnicy 160 x 9 mm eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe od 1976 roku oraz wpływu materiału tej rury na jakość wody będącej z nią w kontakcie. Jakość wody została określona w aspekcie wymywania wybranych pierwiastków z materiału rury do wody. Wykonane zostały także analizy wody pobranej z fragmentu sieci wodociągowej, zbudowanej z rur PVC-U. Do oznaczenia pierwiastków wykorzystano spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym ICP-OES JY238 Ultrace. Wykonano także analizę osadów znajdujących się na wewnętrznej powierzchni rury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) - FEG Quanta 200.
Język
EN
Treść
In the paper the studies of chosen mechanical properties of PVC-U pipe with the diameter of 160x9 mm which has been exploited by Municipal Water Company since 1976, were presented. The influence of pipe material on water quality being in contact with the pipe was also investigated. Water quality was analysed paying special attention to leaching of the elements from pipe material in the laboratory tests as well as in the field investigations. The concentrations of the elements in the water were evaluated using the inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) technique. The analysis of sediments from internal surface of the pipe, by means of scanning electron microscopy (SEM)- FEG Quanta 200 were also conducted.
Inne
System-identifier
5888