Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.
Data publikacji
2013
ISBN
9788393475827
Wydawca
Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
313-322
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,62
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
Problem strat wody w systemach dystrybucji jest bardzo ważnym i wciąż aktualnym zagadnieniem, z którym muszą mierzyć się przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce i na świecie. Wielkość strat wpływa na jakość i koszt wody dostarczanej odbiorcom, oddziałuje na kondycję finansową przedsiębiorstw wodociągowych, ma również znaczenie dla ochrony dyspozycyjnych zasobów wodnych Polski. Celem niniejszego artykułu jest analiza strat wody w sieci eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie (woj. lubelskie), z wykorzystaniem standardowych metod badawczych (bilansowania wg International Water Association oraz metody wskaźnikowej). Analizie poddano straty wody w całym rozpatrywanym systemie dystrybucji w latach 2007-2010. Ponadto, aby uzyskać pełniejszy obraz stanu eksploatacyjnego systemu, przeprowadzono analizę produkcji, zużycia i strat wody w roku 2010 z podziałem na strefy zasilania.
Język
EN
Treść
The problem of water losses in distribution systems is a very important and still actual issue, which is one of the main concerns of the water system managers both in Poland and in the world. The amount of the losses influences the quality and the cost of water, affects financial condition of water companies and matters to the protection of the water resources of Poland. The aim of this article is the analysis of water losses in the distribution system administered by Water and Wastewater Corporation in Puchaczów (Poland, the voivodeship of Lublin) using the standard IWA balance and indicators methods. The water losses in the whole system in the period of 2007-2010 were investigated. Moreover, the analysis of production, consumption and losses of water in 2010 in the system divided into water intake zones was conducted to obtain more complete view of the system operation condition.
Inne
System-identifier
5881