3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy n-propylu jako ligandy w reakcjach kompleksowania jonów VO2+ : rozważania teoretyczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
Na pograniczu chemii i biologii, t. 33
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-232-2803-5
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy n-propylu jako ligandy w reakcjach kompleksowania jonów VO2+ : rozważania teoretyczne
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
207-214
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.51
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy <I>n</I>-propylu
konformacja i konfiguracja monosacharydów
związki kompleksowe jonu wanadylu(II)
metoda półempiryczna AM1d
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000032343