Thermodynamics of new piroxicam derivatives in terahertz light
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
2014 39th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz)
Data publikacji
2014
ISBN
9781479938773
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Thermodynamics of new piroxicam derivatives in terahertz light
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-2
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
39th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Początek konferencji
2014-09-14
Koniec konferencji
2014-09-19
Lokalizacja konferencji
Tucson, Arizona
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:788080
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych