Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach osiemdziesiątych w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa Kanonicznego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN
1895-3204
EISSN
2353-8147
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
391-412
Numer tomu
22
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.90
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Dekret Rady Państwa PRL z 31 grudnia 1956 r.
Konferencja Episkopatu Polski
obsadzanie stanowisk kościelnych
Streszczenia
Język
pl
Treść
Konferencja Episkopatu Polski w latach osiemdziesiątych domagała się uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Przeciwstawiała się też rozszerzaniu listy stanowisk o administratorów apostolskich, gdyż przepisy art. 4 i 5 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. nie wymagały uprzedniego upewnienia się o ewentualnych zastrzeżeniach odnoście do tych nominacji. Od czasu wyboru kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu została zmieniona procedura informowania władz państwowych o nominacji biskupów diecezjalnych i koadiutorów. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiadamiał prezesa Rady Ministrów o dokonanej nominacji przez papieża. Strona rządowa wielokrotnie protestowała przeciw takiemu trybowi powiadamiania, zaznaczając, że jest to niezgodne z przepisami dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., gdyż nie ma możliwości przedstawić ewentualnych zastrzeżeń do nominowanych biskupów. Mimo nacisków władz, do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, strona kościelna nie zmieniła trybu powiadamiania strony rządowej. Na przestrzeni lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone były negocjacje przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski z władzami państwowymi w celu zredagowania nowych aktów prawnych, które regulowałyby stosunki państwa i Kościoła katolickiego w Polsce. Strona rządowa przedłużała te rozmowy, a już przyjęte i parafowane projekty nie przekazywano do sejmu. Nowe akty prawne dotyczące tych zagadnień weszły w życie dopiero w połowie 1989 r., kiedy komuniści zostali zmuszeni do oddania władzy w Polsce.
Cechy publikacji
Nauki teologiczne
Psychologia
Theological sciences
Psychology
discipline:Prawo kanoniczne
discipline:Canon law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:810545