Wody podziemne
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 r.
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Wody podziemne
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
457-471
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-58cfca3bd5de9ced13e397da