Metody adaptacyjnego strumieniowania wideo oparte na standardzie MPEG DASH
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne
ISSN
1230-3496
EISSN
2449-7487
Wydawca
SIGMA NOT
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
8-9/2016
Strony od-do
719-724
Numer tomu
LXXXIX
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
MPEG DASH, adaptacyjne strumieniowanie widno. multimedia
en
MPEG DASH, adaptive video streaming, multimedia
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono metody adaptacyjnego strumieniowania treści wideo oparte na standardzie MPEG DASH (Dynamie Adaptive Streaming over HTTP). Głównym celem metod adaptacyjnego strumieniowania wideo jest zapewnienie ciągłości odtwarzania wideo przez dostosowanie profilu pobieranego wideo do aktualnych warunków ruchowych panujących w sieci. Omówiono zasadę działania metod adaptacyjnego strumieniowania wideo, dokonano przeglądu obecnie stosowanych oraz opracowywanych algorytmów adaptacji, a także przedstawiono kierunki rozwoju metod adaptacyjnego strumieniowania wideo.
Język
en
Treść
The paper presents the adaptive video streaming systems based on the MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) standard. These systems were designed to assure smooth video playout by adjusting video quality to present network transfer conditions. The article explains the principles of adaptive streaming methods, provides survey of the currently used and developed adaptation algorithms as well as presents further research directions.
Inne
System-identifier
WUT83876c890fd74bd5a9f37cff3e45c9e9
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych