Analysis of Recorded Helicopter Echo in a Passive Bistatic Radar
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
European Radar Conference (EuRAD)
Data publikacji
2013
ISBN
978-2-87487-033-0
Wydawca
The European Microwave Association (EuMA)
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of Recorded Helicopter Echo in a Passive Bistatic Radar
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
243-246
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
Blades, Rotors, Ash, Helicopters, Passive radar, Digital video broadcasting
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EuRAD 2013
Nazwa konferencji
2013 European Radar Conference (EuRAD)
Początek konferencji
2013-10-09
Koniec konferencji
2013-10-11
Lokalizacja konferencji
Nuremberg
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents results of analysis of a helicopter echo in a passive radar based on DVB-T transmitter of opportunity. It contains theoretical study of the main rotor echo model and results of processing of recorded signal. The authors have shown that a radar using DVB-T signal is able to detect the helicopter rotor echo and estimate the characteristic parameters such as main and tail rotor revolution period and blade end linear velocity. As a result, extracted parameters can be further used for target classification.
Inne
System-identifier
WUT403062