Iron speciation in coal fly ashes – chemical and Mössbauer analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Hyperfine Interactions
ISSN
0304-3843
EISSN
1572-9540
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
483-487
Numer tomu
226
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
32nd International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2013)
Początek konferencji
2013-09-01
Koniec konferencji
2013-09-06
Lokalizacja konferencji
Opatija
Kraj konferencji
HR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Chemia
discipline:Fizyka
discipline:Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
discipline:Chemistry
discipline:Physics
discipline:Environmental protection – field of chemical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:584184