Selected dynamic properties of adaptive proportional observer of induction motor state variables
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics : WZEE, May 4-8, 2016, Rzeszow, Poland
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-5090-1016-5
Wydawca
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Selected dynamic properties of adaptive proportional observer of induction motor state variables
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
induction motor
proportional observer
sensorless control
stability
pl
silnik indukcyjny
obserwator proporcjonalny
sterowanie bezczujnikowe
stabilność
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WZEE
Nazwa konferencji
13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics
Początek konferencji
2016-05-04
Koniec konferencji
2016-05-08
Lokalizacja konferencji
Rzeszow
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000111720
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych