Analysis of resonance phenomena in series RLC circuit with supercapacitor
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
Analysis and simulation of electrical and computer systems
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-319-11247-3
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of resonance phenomena in series RLC circuit with supercapacitor
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
27-34
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
supercapacitor
series RLC circuit
phase resonance
magnitude resonance
pl
superkondensator
obwód szeregowy RLC
rezonans fazowy
rezonans magnetyczny
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WZEE
Nazwa konferencji
11th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics
Początek konferencji
2013-09-27
Koniec konferencji
2013-09-30
Lokalizacja konferencji
Rzeszów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000097356
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych