Examination of chaos occurring in selected branched kinematic chains of robot manipulators
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
Analysis and simulation of electrical and computer systems
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-319-11247-3
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Examination of chaos occurring in selected branched kinematic chains of robot manipulators
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
109-126
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.12
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
chaos
branched kinematic chain
Denavit-Hartenberg notation
block matrix
Poincare sections
pl
chaos
rozgałęziony łańcuch kinematyczny
notacja Denavita-Hartenberga
macierz blokowa
przekroje Poincarego
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WZEE
Nazwa konferencji
11th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics
Początek konferencji
2013-09-27
Koniec konferencji
2013-09-30
Lokalizacja konferencji
Rzeszów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000096420
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych