Estimation of initial functions for system with delays based on adjoint sensitivity analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
9th International Conference Interdisciplinarity in Engineering : INTER-ENG 2015, Tirgu Mures, Romania, 8-9 October 2015
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Estimation of initial functions for system with delays based on adjoint sensitivity analysis
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
543-548
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
system with delays
estimation
gradient-based optimization
adjoint sensitivity analysis
pl
układ z opóźnieniami
estymacja
optymalizacja gradientowa
sprzężona analiza wrażliwości
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
INTER-ENG 2015
Nazwa konferencji
9th International Conference Interdisciplinarity in Engineering
Początek konferencji
2015-10-08
Koniec konferencji
2015-10-09
Lokalizacja konferencji
Tirgu Muresro
Kraj konferencji
RO
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000110362
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych