Automatische Tumorsegmentierung mit sparlich annotierter Lernbasis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
Bildverarbeitung fur die Medizin 2015 : Algorithmen - Systeme - Anwendungen. Proceedings des Workshops vom15. bis 17. Marz 2015 in Lubeck
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-662-46223-2
Wydawca
Springer-Verlag
Publikacja
Główny język publikacji
de
Tytuł rozdziału
Automatische Tumorsegmentierung mit sparlich annotierter Lernbasis
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
486-491
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Bildverarbeitung fur die Medizin 2015
Początek konferencji
2015-03-15
Koniec konferencji
2015-03-17
Lokalizacja konferencji
Lubeck
Kraj konferencji
GE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000110297
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych