Application of adjoint sensitivity analysis to parameter estimation of age-structured model of cell cycle
PBN-AR
Instytucja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
Information technologies in medicine : 5th International conference, ITIB 2016, Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016. Proceedings
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-319-39903-4
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Application of adjoint sensitivity analysis to parameter estimation of age-structured model of cell cycle
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
123-131
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
parameter estimation
cell cycle
age-structure model
adjoint sensitivity analysis
pl
estymacja parametryczna
cykl komórkowy
model struktury wiekowej
sprzężona analiza wrażliwości
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ITIB 2016
Nazwa konferencji
Information technologies in medicine
Początek konferencji
2016-06-20
Koniec konferencji
2016-06-22
Lokalizacja konferencji
Kamień Śląski
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000106592
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych