Automatic detection of outlying microarrays using multi-array quality metrics
PBN-AR
Instytucja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
IWBBIO 2014 : International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Granada, April, 7-9 2014. Proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-84-15814-84-9
Wydawca
[b.w.]
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Automatic detection of outlying microarrays using multi-array quality metrics
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
738-746
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
microarray
NUSE
QC
RLE
gene chip
pl
mikromacierz
NUSE
QC
RLE
chip genowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IWBBIO 2014
Nazwa konferencji
International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering
Początek konferencji
2014-04-07
Koniec konferencji
2014-04-09
Lokalizacja konferencji
Granada
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000096617