Dilatometric study of phase transformations in advanced high-strength bainitic steel
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny Technologiczny (Politechnika Śląska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
J. Therm. Anal. Calorimetry
ISSN
1388-6150
EISSN
1588-2926
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
739-748
Numer tomu
118
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
dilatometric analysis
AHSS steel
bainitic transformation
multiphase microstructure
retained austenite
carbide-free bainite
pl
analiza dylatometryczna
stal AHSS
przemiana bainityczna
mikrostruktura wielofazowa
austenit szczątkowy
bainit bezwęglikowy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000095785
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych