Cycling as the alternative mean of short-range transportation: health benefits and risks
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Biomedycznej (Politechnika Śląska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
dysk optyczny (CD-ROM) s. 5716-5723
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
public health
bicycle traffic
road traffic safety
physical activity
pl
zdrowie publiczne
ruch rowerowy
bezpieczeństwo ruchu drogowego
aktywność fizyczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000100525