Dry heat loses of newborn baby in infant care bed: use of a thermal manikin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
7th European Thermal-Sciences Conference : Eurotherm 2016, Krakow, Poland, 19 - 23 June 2016. Proceedings
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
Institute of Physics Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Dry heat loses of newborn baby in infant care bed: use of a thermal manikin
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
art. no. 032087 s. 1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000109562
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych