Monitoring bioróżnorodności osadu czynnego w beztlenowych bioreaktorach membranowych zasilanych ściekami zawierającymi jodowane środki kontrastujące
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje : Praca zbiorowa. [Dokument elektroniczny]
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-916768-7-5
Wydawca
Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Monitoring bioróżnorodności osadu czynnego w beztlenowych bioreaktorach membranowych zasilanych ściekami zawierającymi jodowane środki kontrastujące
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
pamięć USB (PenDrive) s. 158-167
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.47
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
pharmaceuticals
iodinated X-ray contrast media
ICM
activated sludge
biocenosis
biodiversity
pl
farmaceutyki
jodowane związki cieniujące
ICM
osad czynny
biocenoza
bioróżnorodność bakteryjna
Inne
System-identifier
0000099961