FEM model of vibration propagation in the soil caused by prefabricated driven piles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, Albena, Bulgaria, 17-26 June 2014. Conference proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-619-7105-08-7
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
FEM model of vibration propagation in the soil caused by prefabricated driven piles
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
363-368
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
FEM dynamic analysis
technological impact
ground vibrations
pl
analiza dynamiczna MES
wstrząs technologiczny
drgania podłoża
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2014
Nazwa konferencji
14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Początek konferencji
2014-06-17
Koniec konferencji
2014-06-26
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Google Scholar,EBSCOhost
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000093271
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych