Maintenance and risk assessment of a concrete frame bridge impacted by mining deformations of the area
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, Albena, Bulgaria, 17-26 June 2014. Conference proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-619-7105-09-4
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Maintenance and risk assessment of a concrete frame bridge impacted by mining deformations of the area
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
345-352
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
mining
risk management
surface protection
monitoring
pl
górnictwo
zarządzanie ryzykiem
ochrona powierzchni
monitoring
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2014
Nazwa konferencji
14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014 GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining
Początek konferencji
2014-06-17
Koniec konferencji
2014-06-26
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Google Scholar,EBSCOhost
Inne
System-identifier
0000093199
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych