Analysis of methane emission into the atmosphere as a result of mining activity
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016, SGEM Vienna GREEN Extended Scientific Sessions. Wienna, 2-5 November, 2016. Conference Proceedings
Data publikacji
2016
ISBN
978-619-7105-82-7
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of methane emission into the atmosphere as a result of mining activity
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
83-90
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2016
Nazwa konferencji
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Początek konferencji
2016-11-02
Koniec konferencji
2016-11-05
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000113503
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych