Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
ISSN
1899-0665
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
95-102
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy zrelacjonowano badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie usytuowanym stykiem. Analizowano obraz zarysowania belek oraz wartości sił, przy których nastąpiło zarysowanie styku. Wykonano również obliczeniową analizę wpływu położenia styku oraz różnicy modułów sprężystości łaczonych betonów na wartość naprężeń w styku.
Język
EN
Treść
In this paper the results of the research of T-shape cross-section beams with differently located interface are presented. The cracks pattern and the Value of the force causing the interface cracking are analysed. Moreover, the influence of the interface location and the difference of the elastic moduli ofjoint materials on the stress level in the interface were also analysed.
Inne
System-identifier
8351