Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
ISSN
1899-0665
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
21-28
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono istotę i podstawy metod projektowania konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe. Wskazano na wpływ temperatur pożarowych na powstanie dodatkowych oddziaływań oraz na zmiany parametrów materiałowych przekroju. Zwrócono uwagę na specyfikę zachowania się konstrukcji żelbetowych, murowych, stalowych i drewnianych w warunkach pożaru.
Inne
System-identifier
21249