Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Jubileuszowa X Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone
Data publikacji
2014
ISBN
9788378421375
Wydawca
Uniwersytet Zielonogórski
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
207-216
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Istnienie styku i jego parametry mają zasadniczy wpływ na pracę statyczną kon-strukcji zespolonych. Sposób jego kreowania i usytuowanie wpływają na nośność ele-mentu i na charakter zarysowania i zniszczenia. Jednym z mało rozpoznanych zagadnień jest praca żelbetowej zespolonej o przekroju teowym. W niniejszej pracy zrelacjonowa-no badania takich belek ze stykiem różnie usytuowanym na wysokości. Przedstawiono uzyskane siły niszczące, obrazy zarysowania, ugięcia i odkształcenia zbrojenia oraz porównano je z wartościami obliczonymi wg normy [5] i procedury [1].
Język
EN
Treść
Interface between two concrete parts and it’s characteristic strongly influence the static work of the concrete composite member. The load capacity, cracks pattern and the mode of failure of such a member depend on interface location and its preparation manner. One of insufficiently recognized problems in this area is the behavior of concrete com-posite beams of T-shape cross-sections. In this paper the results of the research of such beams with differently located interface are presented. The representative variables (ul-timate load, cracks pattern, deflection, reinforcement strain) are shown and compared with the results of calculations based on standard’s method.
Inne
System-identifier
8082