Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
LOGISTYKA
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
3809-3817
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Streszczenia
Język
PL
Treść
Postęp związany z dostępnością nowoczesnych materiałów inżynierskich i coraz większe możliwości technologiczne współczesnych parków maszynowych pozwalają na projektowanie urządzeń spełniających te same funkcje przy zmniejszonej masie i wymiarach, a przez to bardziej ergonomicznych, energooszczędnych, i ekonomicznych pod względem kosztów produkcji. Obniżanie kosztów produkcji i często brak możliwości testów prototypowych urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy wiąże się z koniecznością prototypowania wirtualnego lub budowania stanowisk badawczych, które umożliwią symulowanie rzeczywistych warunków pracy w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiona w poniższym opracowaniu koncepcja nowatorskiego urządzenia do napinania linki ogranicznika prędkości (obciążki) dźwigu pozwoli na zmniejszenie gabarytów do minimum przy zachowaniu jej funkcjonalności w stosunku do dotychczasowego rozwiązania.
Język
EN
Treść
Progress connected with the availability of modern engineering material, as well as growing technological possibilities of contemporary machine fleets allow for designing appliances fulfilling the same functions at decreased weight and dimensions and thus more ergonomic, energy-saving and economical as to the production costs. Lowering production costs and frequently no possibilities of testing prototype appliances in actual working environment are connected with the necessity of virtual prototyping or building test beds, which are to secure simulating actual working conditions in laboratory conditions. The above-presented idea of an innovative appliance for straining speed limiter rope of a lift will make it possible to diminish dimensions to the minimum, retaining its functionality with respect to the hitherto solution.
Inne
System-identifier
8089