Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
PRZETWORSTWO TWORZYW
ISSN
1429-0472
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
191-194
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono badania dotyczące monitorowania i kontroli zjawisk cieplnych w procesie wytłaczania z wykorzystaniem skanera termowizyjnego. Temperaturę powierzchni wytłoczyny badano podczas procesu wytłaczania przy zmianie odległości kalibratora względem głowicy wytłaczarskiej. Wykazano, że w wyniku odpowiedniej odległości ustawienia kalibratora względem głowicy wytaczarskiej, możliwe jest uzyskanie zmiany warunków cieplnych w wytłoczynie. Uzyskany zakres zmian wartości temperatury może skutkować poprawą przebiegu procesu w rozważnym obszarze linii technologicznej, szczególnie przy wytwarzaniu wytworów o kształtach złożonych o małych grubościach ścianek.
Język
EN
Treść
The article presents a study on monitoring and control of hest phenomena using thermal imaging scanner. During the extrusion process extrudate surface of temperature values was studies by changing the distance between the calibrator and extrusion die. The results of the research shows that the correct distance setting of the calibrator and extrusion die enables changes in thermal conditions in the extrudate. Obtained range of temperaturę changes may improve the process course in the analyzed area of the technological line, particularly during manufactured of the complex shapes products with thin all thicknesses
Inne
System-identifier
6072