Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU
ISSN
1230-7661
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
45-49
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących klejenia poliamidu PA6 oraz tworzywa PTFE. Poliamid PA6 znalazł szerokie zastosowanie w budowie maszyn, z tego względu ważne jest opracowanie technologii klejenia, która zapewni optymalne wykorzystanie takiego połączenia. Politetrafluoroetylen (Teflon) (PTFE) ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne jest tworzywem trudno sklejanym. W pracy skoncentrowano się na badaniach porównawczych wytrzymałości na ścianie połączeń klejowych z udziałem tych tworzyw z użyciem różnych klejów konstrukcyjnych. Pracę zakończono wnioskami.
Inne
System-identifier
5739