Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
11
Strony od-do
120-123
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł dotyczy samochodów dostawczych użytkowanych przez firmy przewozowe. Przy doborze samochodu przez przedsiębiorcę zasadniczy wpływ poza ceną i eksploatacyjnym spadkiem wartości, mają koszty eksploatacji: planowane i incydentalne. Jednak dotychczas w ocenie kosztów przez użytkownika bierze się pod uwagę tylko przewidywalne koszty użytkowania oraz koszty planowanych obsług technicznych. Natomiast marginalizuje się „koszty incydentalne” wynikające z prawdopodobnych usterek i awarii samochodu. Koszty te są ściśle związane z niezawodnością pojazdów. Są one bardzo istotne, ponieważ mają duży wpływ na gwarancję i terminowość wykonania usługi przewozowej. Celem pracy jest analiza liczby uszkodzeń i kosztów naprawy mających wpływ na efektywność eksploatacyjną samochodów.
Inne
System-identifier
21260