Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
MECHANIK
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
64-69
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W trakcie obróbki skrawaniem mogą występować drga-nia samowzbudne, które mają negatywny wpływ na jej wydajność i trwałość narzędzi. Z tego względu prze-prowadzono badania doświadczalne frezowania stopu Inconel X750 celem badania stabilności procesu skra-wania. Wykorzystując oprogramowanie CutPro wyko-nano analizę modalną i wykreślono krzywe stabilności. Następnie dokonano doświadczalnej weryfikacji obsza-rów stabilności dla wybranych parametrów obróbki.
Język
EN
Treść
During the machining there may be self-excited vibra-tions, which have a negative impact on productivity and tool life. Therefore, the experimental studies of Inconel X750 milling process were carried out. Using the CutPro software modal analysis is performed and plotted sta-bility lobes diagram. Next, a verification of stability are-as for selected machining parameters is conducted.
Inne
System-identifier
15978
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych