Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
MECHANIK
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8-9
Strony od-do
654-662
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy porównano wartości swobodnej energii powierzchniowej (SEP) stopów aluminium po obróbce konwencjonalnej, w której przyjęto prędkość skrawania na poziomie 200 m/min, oraz po obróbce HSC, dla której przyjęto wartość prędkości skrawania na poziomie 1200 m/min. Na stan energetyczny wpływa wiele czynników –zarówno geometrycznych, jak i fizykochemicznych. Jednym z ważniejszych jest topografia powierzchni, konstytuowana w operacjach obróbki mechanicznej. Pracę zakończono wnioskami.
Język
EN
Treść
The study compares the values of surface free energy (SFE) of aluminium alloys after conventional treatment in which cutting speed was assumed at the level of 200 m/min, and after HSC machining for which the cutting speed value was assumed at the level of 1200 m/min. The energy state is impacted by many factors –both geometrical and physico-chemical. The major ones include surface topography, constituted in the machining operations. The study has been completed with conclusions.
Inne
System-identifier
15489