Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
MECHANIK
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8-9
Strony od-do
293-301
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Stopy niklu są cennym materiałem konstrukcyjnym, stosowanym w przemyśle lotniczym, energetycznym i chemicznym. Wytwarzanie elementów z tych stopów wiąże się z dużymi problemami ze względu na ich trudnoobrabialność. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych składowych siły skrawania oraz chropowatości powierzchni w procesie frezowania czołowego trudnoobrabianych stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718. Badania prowadzono przy zmiennych parametrach technologicznych.
Język
EN
Treść
Nickel alloys are valuable constructional materials, used in aircraft, power and chemical industry. These alloys are hard to machine, so production of nickel alloy parts causes some difficulties. This paper presents experimental research results of cutting force , and the surface roughness in face milling of INCONEL 625 and INCONEL 718 nickel alloys, which are difficult to machine. Research was conducted with variable technological parameters
Inne
System-identifier
15462
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych