A numerical-experimental study on da maged beams dynamics
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
ISSN
1507-2711
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
624-631
Numer tomu
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy zaprezentowano analizę wpływu uszkodzenia na dynamiczne zachowanie belek. Do symulacji numerycznych użyto Metody Elementów Skończonych gdzie analizowano trzy warianty zamocowania belek: jednostronne utwierdzenie, swobodne podparcie i obustronne utwierdzenie. Przeprowadzono analizę częstości drgań własnych belki nieuszkodzonej i uszkodzonej a następnie zastosowano metodę wykresów rekurencyjnych aby zaobserwować różnice w ich zachowaniu dynamicznym. W ostatnim etapie przeprowadzono weryfikację eksperymentalną uzyskanych wyników symulacji.
Język
EN
Treść
This paper focuses on analysis of damage influence on dynamical behaviour of beams. Finite Element Method was used to simulate vibrations of beams under three variants of boundary conditions: a cantilever beam, a simply- supported beam and a symmetrically clamped beam. Analysis of natural frequencies of both intact and damaged beams was performed in order to observe the effect of damage on the beams dynamics. Next, recurrence plot technique was applied. Finally, experimental verification is performed to check the numerical results.
Inne
System-identifier
15261