Automatyczna identyfikacja i wymiana danych w logistyce transportowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
LOGISTYKA
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
3521-3528
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Ideą pracy nowoczesnego magazynu jest możliwie jak najszybsza realizacja zamówień klientów, która opiera się na drobiazgowym planowaniu dużej ilości złożonych procesów logistycznych. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się wprowadzić informatyczny system zarządzania magazynem - WMS. Działanie takie umożliwia zoptymalizowanie procesów magazynowych składowania, kompletacji i wydawania co przekłada się na wzrost zysków zarządzającego magazynem przy jednoczesnej redukcji kosztów
Język
EN
Treść
The idea of a modern warehouse operation is the fastest possible execution of customer orders, which is based on the meticulous planning of large amounts of complex logistics processes. More and more companies decide to introduce computerized warehouse management system – WMS. Doing so allows you to optimize warehouse processes of storage, picking and dispensing which translates into increased profits inventory management while reducing costs
Inne
System-identifier
13838