Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
LOGISTYKA
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
3512-3520
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł zawiera zestawienie parametrów technicznych oraz zdolności operacyjnych głównych lądowych terminali przeładunkowych. Każdy z nich jest charakteryzowany przez zdolności przeładunkowe, ilość i długość torów kolejowych oraz rodzaj obsługiwanych jednostek przewozowych. Opisano kierunki rozwoju terminali oraz zwrócono uwagę na ograniczenia hamujące dynamikę zdolności przeładunkowych
Język
EN
Treść
The article contains putting together operational capacities of main land handling terminals. Each of them is characteristic by handling abilities, an amount and a length of railway track lines and a kind of served transit individuals. Directions of the development of terminals were described as well as they paid attention to restrictions in dynamics of handling abilities
Inne
System-identifier
13836