Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1
Data publikacji
2014
ISBN
9788393039968
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
736-748
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących oszacowania liczebności próby, chropowatości powierzchni, swobodnej energii powierzchniowej, skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz testowania hipotez o równości wariancji i równości średnich. Stan energetyczny warstwy wierzchniej materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle jest szczególnie ważny w technologiach, w których adhezja odgrywa znaczącą rolę. Poliamid PA6 znalazł szerokie zastosowanie w budowie maszyn, z tego względu ważne jest opracowanie technologii klejenia, w tym ekologicznych metod przygotowywania powierzchni do klejenia. Pracę zakończono wnioskami.
Inne
System-identifier
7302