Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Innowacyjne procesy wytwórcze
Data publikacji
2013
ISBN
97863569440
Wydawca
Politechnika Lubelska
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
68-76
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the results of research of passive force and cutting torque during milling of carbon fiber reinforced plastics and aramid fiber reinforced plastics epoxy resin saturated by using cutter with diamond inserts. Milling operation was carried out on a vertical machining center Avila – VMC800HS. For each material, the parameters varied in the same range, allowing to compare the machinability ratings for each material. Based on the survey were determined according to the form of graphs showing the effect of changing process parameters on cutting torque and passive force. This paper describes the type of materials used in the study, the type of tools, how to perform sampling and perform machining.
Inne
System-identifier
5544