Analiza drgań oscylatora ze sprężyną typu SMA
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej
Data publikacji
2016
ISBN
9788365357281
Wydawca
Wydawictwo Naukowe Sophia
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza drgań oscylatora ze sprężyną typu SMA
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
97-107
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,72
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia analizę drgań układu nieliniowego o jednym stopniu swobody. który posiada element (sprężynę), wykonaną z materiału z pamięcią kształtu (SMA). Taki układ może być uproszczonym modelem ucha środkowego, w którym młoteczek, kowadełko i strzemiączko są zastąpione jedną masą skupioną. Układ jest harmonicznie wzbudzany poprzez siłę zewnętrzną i analizowany pod kątem zmiany zachowania w różnych temperaturach. Analiza drgań oscylatora wykonana została za pomocą metody numerycznej z wykorzystaniem programu Matlag/Simulnik. Otrzymano różne rodzaje rozwiązań w zależności od zadanych parametrów, począwszy od drgań regularnych aż do chaotycznych
Język
EN
Treść
The article presents the analysis of the vibrations of nonlinear one degree of freedom system with an element made of shape memory alloy (SM). Such system can represents a human middle ear, which consists of three small bones: the incus, the malleus a nd the stapes. The system is harmonically excited by an external force, and analyzed in different temperature ranges. The numerical analysis of the oscillator is performed using Matlab-Simulnik. To provide various types of solutions according to the given parameters of temperature. As a result different kind of solutions are obtained starting from regular and finishing on chaotic
Inne
System-identifier
21747