Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1
Data publikacji
2014
ISBN
9788393039968
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
702-713
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oszacowania liczebności próby, chropowatości próby, swobodnej energii powierzchniowej oraz wytrzymałości jednozakładkowych połączeń klejowych stali 316 L po różnych sposobach przygotowania warstwy wierzchniej. Stan energetyczny warstwy wierzchniej stali 316 L jest szczególnie trudny do konstytuowania w warunkach technologii uważanych za ekologiczne. Jest to stal o podwyższonej odporności na korozję i szczególnych właściwościach wytrzymałościowych, stosowana w specjalistycznych urządzeniach w przemyśle. Niektóre technologie związane z montażem elementów wykonanych z tej stali wymagają kształtowania odpowiedniego stanu energetycznego warstwy wierzchniej, w tym dla potrzeb klejenia, hermetyzacji czy nakładania powłok. W pracy analizowano wpływ różnych sposobów na stan energetyczny warstwy wierzchniej tej stali. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań opracowano statystycznie z zachowaniem właściwych standardów naukowych.
Inne
System-identifier
10817